umów się na wizytę

tel. 602 268 032

Logopeda w Krakowie

mgr Halina Kamińska

Przyjęcia i wizyty możliwe są w każdym dniu tygodnia po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu :

602 268 032

12 267 64 40

12 632 06 16

Pomagamy w:

  • jąkaniu
  • afazji
  • anartii
  • wadach wymowy

Od ponad 20 lat nasz gabinet pomaga Państwa dzieciom i Państwu poprawić wymowę

Oferta

JĄKANIE

diagnoza i terapia zaburzeń płynności mówienia u dorosłych, młodzieży i dzieci

porada dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym u których występuje jąkanie rozwojowe

terapia dla rodzin osób jąkających się

Pełna oferta

AFAZJA

diagnoza i terapia logopedyczna dla osób, które utraciły zdolność posługiwania się mową w wyniku udaru mózgu, urazu czaszki lub guza mózgu

Pełna oferta

WADY WYMOWY

  • diagnoza i terapia osób z wadami wymowy
  • ćwiczenia indywidualne i grupowe

Coraz częściej pacjentami są osoby dorosłe, które wraz ze swoimi dziećmi zgłaszają się na terapię

Najczęściej spotykane wady to:

  • sygmatyzm - nieprawidłowa realizacja głosek dentalizowanych (ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dź),
  • rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski r
  • mowa bezdźwięczna - wymawianie głosek dźwięcznych jak i ich bezdźwięcznych odpowiedników.

Uwaga rodzice! wady wymowy są przyczyną niepowodzeń szkolnych, a wczesne ich rozpoznanie zapewnia właściwą profilaktykę.