umów się na wizytę

tel. 602 268 032

Pytania:

  1. Jak pozbyć się nieprawidłowej wymowy danej głoski?
    Czy jest to możliwe, gdy ma się np. 17 i więcej lat?
  2. Jakie metody pani stosuje?
  3. Jakie mogą być przyczyny wad wymowy?
  4. Jak długo trwa terapia?
  5. Czy zajmuję się dorosłymi czy dziećmi?
  6. Jak diagnozuje (ocenia) pani jąkanie?
  7. Jakie metody pracy z osobami jąkającymi pani stosuje?

1. Jak pozbyć się nieprawidłowej wymowy danej głoski?
Czy jest to możliwe, gdy ma się np. 17 i więcej lat?

Trudno odpowiedzieć na pytanie, nie słysząc pacjenta.
W większości przypadków jest to możliwe. Przychodzą do mnie osoby, które na studiach, czy w szkole średniej zdały sobie sprawę z wady wymowy, bądź ich rodzice przez znajomych (a nie przez szkołę) zostały przypadkowo o tym poinformowane.gora

2. Jakie metody pani stosuje?

Ukształtowanie prawidłowej wymowy danej głoski wymaga różnych metod:
- metoda słuchowa - uwrażliwienie słuchu pacjenta na różnicę między dźwiękiem prawidłowym a tym,
który on wytwarza,
- metoda wzrokowa- obserwowanie narządów mowy w lustrze i na rysunkach schematycznych; demonstrowanie prawidłowego ich ułożenia podczas mówienia,
- metoda fonetyczna - polega na wykorzystaniu istniejącego już dźwięku mowy i przetworzeniu go w taki , który chcemy osiągnąć,
- metoda dotyku i czucia - uświadamiamy pacjentowi, że pracę niektórych narządów mowy może poczuć,
- metoda mechaniczna - jeśli powyższe metody są nieskuteczne można stosować ingerencję mechaniczną.gora

3. Jakie mogą być przyczyny wad wymowy?

Przyczyny wad wymowy mogą być różne. Podam ogólnie niektóre z nich:
- niedosłuch,
- zaburzenia słuchu fonematycznego,
- niska sprawność narządów mowy (bardzo często języka),
- nieprawidłowości budowy narządów mowy (np. krótkie wędzidełko, duży mięsisty język, z którym nie wiadomo,
co zrobić, wady zgryzu),
- brak koordynacji między pracą wiązadeł głosowych a pracą narządów w jamie ustnej,
- środowiskowe - wadliwa wymowa osób z otoczenia np. pacjent mówi tak, jak jedno z rodziców,
które ma wadę wymowy.gora

4. Jak długo trwa terapia?

Nie można odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bowiem długość terapii zależy od:
- rodzaju wady, jaką pacjent posiada,
- zaangażowania pacjenta w terapię (studenci pilnie ćwiczą nie tylko w gabinecie, ale także w domu; uczniowie mniej aktywnie, ale za to pod bacznym okiem Mam),
- wieku pacjenta (łatwiej usunąć wadę u dziecka, niż u osoby dorosłej, chociaż niektóre sześciolatki mogą mieć utrwalone nawyki złego mówienia).
Musimy pamiętać o tym, że wywołanie prawidłowej głoski może trwać krótko, ale jej utrwalenie znacznie dłużej. Dany dźwięk utrwalamy kolejno:
- w sylabach ,
- w różnych pozycjach w wyrazach,
- we frazach,
- w zdaniach,
- w tekstach wierszowanych i w prozie.
Terapia powinna być zakończona wtedy, gdy pacjent zniekształconą głoskę będzie wymawiał wszędzie
prawidłowo.gora

5. Czy zajmuję się dorosłymi czy dziećmi?

Na to pytanie odpowiadam, że zajmuję się zaburzeniem mowy, dostosowując odpowiednie metody pracy dla potrzeb pacjenta. Wiadomo, że dla dziecka najbardziej odpowiednią metodą będzie zabawa, a dla dorosłych inne dostosowane do wieku
i problemu logopedycznego.gora

6. Jak diagnozuje (ocenia) pani jąkanie?

Do diagnozowania jąkania wykorzystuję "Kwestionariusz Niepłynności Mówienia i Logofobii" (autorstwa profesora Zbigniewa Tarkowskiego), na podstawie którego oceniam niepłynność mówienia i określam poziom lęku związany z mówieniem w różnych sytuacjach komunikacyjnych.gora

7.Jakie metody pracy z osobami jąkającymi pani stosuje?

Stosuję następujące metody:
- trening językowy,
- psychoterapia,
- terapia rodzinna,
- relaksacja,
- muzykoterapia,
- trening negatywny,
- desensybilizacja,
- socjoterapia
- zajęcia mogą i bardzo często odbywają się poza gabinetem w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych. Oczywiście dana metoda jest dostosowana do potrzeb pacjenta i może być łączona z innymi metodami.gora